Твір на тему мої обовязки в сім’ї

твір на тему мої обовязки в сім'ї

 • Звичайно, у кожного є свої обов'язки в сім'ї. Наприклад, тато в сім'ї найчастіше заробляє гроші, майже завжди важкою працею. Мами зазвичай пораються по господарству: готують їжу, прибирають у домі. Діти мають простіші обов'язки: помити посуд за собою, витерти пил з меблів. 

  У мене обов'язків не дуже багато, але я дорослішаю — і їх стає дедалі більше. Вранці я мушу застелити після себе ліжко. Якщо нікого немає вдома, то треба самому приготувати собі поїсти, в основному підігріти щось готове. Прийшовши зі школи додому, я обідаю, потім витираю меблі від пилу, підмітаю та у разі потреби мию підлогу у своїй кімнаті. Потім, якщо необхідно, йду за покупками: хлібом, молоком, яйцями тощо. . 

  У вихідні дні звичайно справ стає більше. По-перше, у суботу доводиться їздити на ринок та допомагати мамі носити сумки. Цього дня ми купуємо продукти на весь тиждень, а вже упродовж тижня докуповуємо найнеобхідніше: хліб, молоко, сметану тощо. Потім вдома допомагаю мамі після прання розвісити одяг на балконі. Ось такі обов'язки є у мене. 

  У дітей ще здавна були певні обов'язки, причому більше, ніж зараз, бо не було техніки, і тому дітям змалку доводилось рубати дрова для грубки, носити з колодязя воду тощо. їхні батьки теж з тієї самої причини були більш завантажені хатньою роботою. 

  Отже, сімейні обов'язки існували здавна, існують зараз, їх має кожна людина, що живе сама або з сім'єю. 

 • Of course, everyone has his own responsibilities in the family. For example, dad in the family often earns money, almost always hard. Mothers usually mess around on economy: cook, clean in the house. Children have common responsibilities: wash dishes, wipe the dust from furniture.

  My duty is not very much, but I взрослею - and there are more. In the morning I shall lay up after itself bed. If no one is at home, then you have to prepare yourself to eat, mainly preheat something ready. Coming home from school, I eat lunch, then I wipe furniture from dust, sweeping and in case of need my floor in my room. Then, if necessary, 'm going shopping: bread, milk, eggs etc .

  Weekends are usually Affairs becomes more. First, on Saturday, have to go to the market and to help my mother to wear a bag. This is the day we buy the products for the whole week, and within a week to re-buy the most necessary things: bread, milk, sour cream, etc. Then home, help my mother after washing to hang clothes on the balcony. These responsibilities I have.

  Children still were always certain responsibilities, more than now, because of the technology, and therefore children with childhood had to cut wood for the fire, to carry water from the well and etc. and their parents, too, for the same reason were downloaded more domestic work.

  So, family responsibilities has long existed, exist now, they have every single person living alone or with your family.