Разложите на множители:а x^2-y^2б y^2-x^2вa^2-9г16-b^2дx^2-1е1-a^2жa^2-0,01з4/9-x^2

разложите на множители:

а) x^2-y^2

б) y^2-x^2

в)a^2-9

г)16-b^2

д)x^2-1

е)1-a^2

ж)a^2-0,01

з)4/9-x^2

  f) a^2-0,01= (a-0.1)(a+0.1) 

  b)y^2-x^2= (y-x) (y+x)

  7. (a-0.1)(a+0.1) 

  2. 2(y-x)

  5. (x-1)(x+1)

  g)4/9-x^2= (2:3-х)(2:3+х) 

  4. (4-b)(4+b)

 • 1. 2(x-y)

  c)a^2-9= a^2-3^2= (a-3) (a+3)

  c)16-b^2= 4^2-b^2= (4-b)(4+b)

  3. (a-3)(a+3)

  6. (1-a)(1+a)

 • а) x^2-y^2 = (x-y) (x+y)

  8. (2:3-х)(2:3+х) 

 • d) x^2-1= x^2-1^2=( x+1) (x-1)

  e)1-a^2= 1^2-a^2= (1-a) (1+a)