Наелектризуйте гумову кульку тертям об суху газетучи об волосся. Піднесіть її обережно до стелі, і ви побачите, як кулькапритягнеться до неї і залиши

 
Наелектризуйте гумову кульку тертям об суху газету
чи об волосся. Піднесіть її обережно до стелі, і ви побачите, як кулька
притягнеться до неї і залишиться у цьому положенні. Іноді вона може
перебувати у такому стані 2- 3 доби!
 
 


 

Запитання

1.    
Чому
кулька електризується під час тертя?

2.    
Чому
кулька притягується до стелі?

3.    
Від чого
залежить час утримання кульки на стелі?

4.    
Як будуть
вести себе дві кульки, якщо їх наелектризувати і піднести до стелі разом?

  • 1) З неї переходить позитивний заряд 
    2) Її поле створює на стелі протилежні за знаком заряди 
    3) Заряди з кульки стікаю дуже довго ( вона гладенька ) 
    4) Відштовхуватися