Конспект. Відношенння з метематики . Зарание спасиба

конспект. Відношенння з метематики . Зарание спасиба)))

  Мотивація
  уроці.
  цінування роботи учнів всього класу.
  використанням ефективних методів роботи на уроці.
  текстом підручника, самостійне осмислення прочитаного, виділення істотного й
  попереднього матеріалу.

  правил, формування нових умінь учнів. 
  бажання самостійно висловлюватись, достатньо висока мотивація, що стимулювалася
  8. Дотримання вчителем норм педагогічної етики, правил такту дозволяє
  протягом уроку неодноразово наголошувалося.
  матеріалу, позитивному емоційному настрою учнів.
  визначена триєдина мета: засвоїти поняття відсоткового відношення двох чисел,
  навчально-пізнавальної діяльності учнів відбувалася протягом всього уроку, була
  перевірка домашнього завдання, запропоновані декілька способів розв’язання
  задачі.
  наведення прикладів.
  підготовці уроку були враховані вікові та індивідуальні особливості учнів:
  10. 6-Б клас дуже неоднорідний по успішності. Є учні, що важко сприймають
  уроку. Рефлексія показала, що урок був ефективним, цікавим для дітей, переважна
  новий матеріал, але є такі, що мають високий рівень навчальних досягнень з математики.
  Ґрунтовно здійснена
  Передбачає як повторення  матеріалу, що
  головного, колективне обговорення (мозковий штурм), формулювання правила,
  7. Робота окремих учнів оцінювалася, оцінки коментовані. Здійснене
  необхідності вивченого у житті.

  Діти активні, організовані, дисципліновані на уроці.
  3. З метою
  2. На уроці чітко
  правило  знаходження відсоткового
  навичок, добрі потенціальні можливості оволодіння математикою, розвиток уяви,
  індивідуальний та колективний підхід до навчання. Вважаю доцільним проведення
  увагу, загальнонавчальні навички; виховувати уважність, працьовитість,
  6. На уроці практикую елементи самоосвіти та самовиховання. Використаний
  відсоткового відношення двох чисел; розвивати розумову активність, пам'ять,
  навчальної самостійної роботи на уроці.
  відношення двох чисел» є продовженням вивчення теми «Відношення і пропорція».
  спрямована на розвиток в учнів інтересу до навчання, потреби  у різноманітних знаннях, розуміння
  діяльності, рівномірному навантаженні на всіх учнів класу, також у тому, що при
  враховувалось при плануванні уроку та визначенні технологій для використання на
  кмітливість, самостійність, загальну культуру;  інтерес до навчання, до математики зокрема.

  9. Здоров’язберігаюча робота на уроці концентрувалася у зміні видів навчальної
  і завдань вибраний тип уроку: засвоєння нових знань.
  відношення чисел; формувати вміння розв’язування задач на знаходження
  більшість їх задоволена своєю роботою.

  учнями.
  Для реалізації мети
  5. Застосовані такі форми й методи роботи при вивченні
  вивчався, так і засвоєння  нових понять і
  завдання, вдало підібраний епіграф до уроку.
  досягти тісного контакту з класом, доброзичливості у стосунках між учителем та
  активізації класу, налаштування учнів на успішну роботу використані кодовані
   Перед учнями поставлені завдання, на які
  нового матеріалу:  колективна робота з
  4. Для актуалізації
  інтерес до вивчення даного предмету, розвиток загально навчальних умінь та
  Пошукові завдання і проблемні запитання сприяли глибокому засвоєнню
  Учні володіють навичками колективної та самостійної роботи. Все це

 • 1. Урок «Відсоткове
  опорних знань учнів проведене фронтальне опитування, повторені основні поняття
  11. Вважаю, що вдалося досягти мети, завдань, запланованих результатів