З 2 кг технічного карбіду кальцію одержали 600л ацетиленун. який відсотковий вміст CAC2 У ТАКОМУ КАРБІДІ

з 2 кг технічного карбіду кальцію одержали 600л ацетилену(н.) який відсотковий вміст CAC2 У ТАКОМУ КАРБІДІ

   

   

   

   

   

  [tex]CaC_2+2H_2O=Ca(OH)_2+C_2H_2[/tex

   

  w(CaC2)=m(CaC2)/m(зразка)=1714/2000=приблизно 85%

 •  х г                                                          600 л

   

   

   

  при взаэмодії 64 г карбіду виділяється 22,4 л ацетилену, а

   

  1.Знайдемо чисту масу карбіду у зразку:

   

  при  --//--//--      х г__________________600 л, звідки  х=64*600/22,4=1 714 г

   

  64 г                                                        22,4 л

   

   

   

  2. Тепер цю масу віднесемо до маси всього зразка і взнаємо масову частку карбіду в ньому: